GAGGIA Concetto

Dostępność: brak towaru
Cena: 12 500,00 zł 12500.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: 0448-47330

Opis

GAGGIA Concetto

Na terenie Województwa Pomorskiego

transport - gratis, podłączenie maszyny - gratis, szkolenie z obsługi - gratis.

GAGGIA Concetto – w pełni automatyczny ekspres do kawy: od mielenia kawy do dostarczania wody lub pary, wszystko za naciśnięciem jednego przycisku.

Gaggia Concetto – Ekspres do kawy idealny dla dużych i średnich biur, może produkować 150 filiżanek dziennie. Zarówno kawa, mleko jest dostarczane w tym samym czasie. Praktyczny i higieniczny Cappuccinator bierze mleko bezpośrednio z kartonu lub pojemnika z chłodzeniem, przekształcając je w gęstą, kremową pianę.

Gaggia Concetto posiada podwójne kotły (kawa i gorąca woda / para) i ma 3 obiegi wody: 1 do kawy, 1 do gorącej wody i 1 dla pary, co daje zwiększoną produkcję pary wodnej, ​​gorącej wody i doskonałego espresso.

Da­ne tech­nicz­ne:
• Elek­tro­nicz­ny pa­nel ste­ro­wa­nia z wy­świe­tla­czem LCD
• Re­gu­la­cja gru­bo­ści mie­le­nia - w peł­nym za­kre­sie
• Elek­tro­nicz­na re­gu­la­cja ilo­ści ka­wy na jed­no pa­rze­nie, usta­wio­ne osob­no dla każ­de­go pro­duk­tu (max. 14gr)
• Po­jem­ność zbior­ni­ka na ka­wę ziar­ni­stą 2100 gr.
• Moż­li­wość uży­wa­nia ka­wy mie­lo­nej
• Po­jem­ność po­jem­ni­ka od­pa­dów 100
• Pa­rze­nie wstęp­ne
• Elek­tro­nicz­na re­gu­la­cja na­le­wa­nia pro­duk­tów (ka­wa, mle­ko)
• Wy­daj­ność go­rą­cej wo­dy na go­dzi­nę 400 por­cji (150ml.)
• Re­gu­lo­wa­na wy­lew­ka ka­wy (max. 155mm)
• Jed­no­cze­sne pa­rze­nie dwóch fi­li­ża­nek
• Moż­li­wość po­bie­ra­nia go­rą­cej wo­dy
• Dy­sza pa­ry
• Wbu­do­wa­ne cap­puc­ci­na­to­re
• Ta­ca do pod­grze­wa­nia fi­li­ża­nek
• Wyj­mo­wa­ny blok za­pa­rza­ją­cy
• Obu­do­wa two­rzy­wo ABS i stal
• Ko­lor srebr­ny
• Sta­łe przy­łą­cze wo­dy 3/4ca­la
• Moż­li­wość prze­bu­do­wy do po­bie­ra­nia wo­dy z ba­nia­ka
• Za­si­la­nie 220V lub si­ła
• Moc 3250 W
• Wa­ga 63kg

 Wymiar:
• Wysokość - 680mm
• Szerokość - 527 mm
• Głębokość - 673mm

To eks­pre­sy w peł­ni au­to­matyczne i wy­daj­ne urzą­dze­nie do ka­wy. Urzą­dze­nie przy­go­to­wu­je wszel­kie na­po­je na ba­zie ka­wy ziar­ni­stej i mle­ka. Po­sia­da moż­li­wość za­pa­rze­nia kaw mlecz­nych: cap­puc­ci­no, lat­te za po­mo­cą jed­ne­go przy­ci­sku. Urzą­dze­nie to w peł­ni wy­daj­ny au­to­mat do ba­rów szyb­kiej ob­słu­gi, re­stau­ra­cji, ka­wiar­ni, za­jaz­dów czy też biur.

 

W celu zakupu proszę o kontakt ze sklepem

 

na E-mail sklepu - kaffelopez@gmail.com

telefonicznie - 790019344

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl